You are currently viewing Ски центар ,,Копанки,, – Пелистер

Ски центар ,,Копанки,, – Пелистер

ЦЕНОВНИК НА СКИ БИЛЕТИТЕ ЗА СКИЈАЧКИОТ ЦЕНТАР ,,КОПАНКИ“ СКИ СЕЗОНА 2024

СКИ ЦЕНТАР  “КОПАНКИ”
КАТЕГОРИЈА ЦЕНА
1 ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ АРАНЖМАН ( Полн Пансион и Ски билет ) 8.700,00 ден
2 ДНЕВЕН СКИ БИЛЕТ 500,00 ден
3 ТРИДНЕВЕН  СКИ БИЛЕТ ЗА ВОЗРАСНИ 1.200,00 ден
4 ДЕТСКИ СКИ БИЛЕТ 300,00 ден
5 ТРИДНЕВЕН  СКИ БИЛЕТ ЗА ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ 800,00 ден
6 СЕЗОНСКИ  СКИ  БИЛЕТ  ЗА ВОЗРАСНИ 6.200,00 ден
7 СЕЗОНСКИ СКИ  БИЛЕТ ЗА ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ 4.500,00 ден
8 БИЛЕТ ЗА ЕДНО ВОЗЕЊЕ – ЖИЧАРНИЦА (Молика-Копанки) 100,00 ден
9 КОРИСТЕЊЕ УСЛУГИ ОД СНЕГОТАПКАЧ 8.500,00 ден / час
10 ДЕТСКИ  БИЛЕТ ЗА ПОДВИЖНА ТРАКА 250,00 ден

Забелешка:

 • Детскиот ски билет се однесува на деца до 14 години
 • Работното време на ски центарот во Декември и Јануари е од 09:00 до 15:00 часот, од 15-ти Февруари до Март од 09:00 до 16:00 часот
 • Попуст определен за ски билети за , групни посети , организирани настани , два или повеќе денови се однесува на цената на дневен и детски билет по договор во зависност од условите
 • За користење на услуги од снеготапкач да се почитува Упатството за комерцијално користење на машини за подготовка на ски патеки

Ски центарот ,, Копанки “ за гостите и посетителите кои ги очекува располага со две постројки кои се комплетно реновирани и ставени во функција и тоа:

Жичарница и ски стаза “ Бегова Чешма – Копанки“

 • Должина на комплетната постројка 680 метри
 • Почетна станица на надморска висина 1400 метри
 • Крајна станица на надморска висина 1610 метри
 • Број на корпи со две седишта 68
 • Капацитет за превоз на патници 500 на час
 • Просечен нагиб 36 %

Ски – Лифт и ски стаза ,, Копанки “

 • Должина на комплетната постројка 580 метри
 • Почетна станица на надморска висина 1610 метри
 • Крајна станица на надморска висина 1800 метри
 • Број на сидра за влечење 45
 • Капацитет за превоз на скијачи 700 на час
 • Просечен нагиб 38 %

Историјат на ски центар Копанки

Ски центарот ,, Копанки “ е свечено пуштен во употреба на 04 . 11 1975 година по повод денот на ослободувањето на градот Битола , со пуштање во употреба на жичарницата од потегот на месноста ,, Бегова Чешма ,, до локалитетот ,, Копанки,, .

Комплетната изградба на жичарницата во тој период е како резултат на волјата и желбата на граѓаните од Битола , кој преку референдум за месен саподопринос на општината Битола со средства на граѓаните на општина Битола беше реализиран комплетниот проект и поставена комплетната конструкција од производителот ,, Помагалски ,, – Гренобл – Франција.

Во истиот период беше поставен и детскиот Ски – Лифт ,, Пионир кој се наоѓа во потегот од локалитетот 7 Кладенци – до патот и почетокот на жичарницата на локалитетот ,, Бегова Чешма,,.

Транспортот на двете постројки беше извршен со помош и во организација на транспортното претпријатие ,, Транскоп ,, Битола – меѓународен транспорт и шпедиција, додека сите неопходни царински формалности , подготвувањето на целокупната документација за увоз на постројките беше организиран од страна на членовите и претседателот на Скијачкиот Клуб Пелистер од Битола.

Свечената употреба на двете постројки на 04.11.1975 година , во присуство на голем број гости, и претставници на општината и републиката , го пушти г-дин Љупчо Спирковски член на Скијачкиот Клуб Пелистер од Битола и репрезентаитивец во скијање на Република Македонија.

Веќе во 1985 со помош на големиот број ентузијасти , планинари , граѓани од Битола и со помош на жителите од потпелистерските села се оспособи стазата над локалитетот Копанки до месноста викана Извидница на надморска висина од 1600 – 1800 метри . Во организацијата при набавката и обезбедувањето на средствата за оваа стаза се погрижи ,, Самоуправната Интересна Заедница ( СИЗ ) за Детска Заштита при општина Битола , со набавка на комплетна конструкција и постројка на Ски Лифтот на тој потег. Оваа инвестиција под погровителство на СИЗ-от за Детска Заштита беше набавена од словенскиот производител на ваква опрема ,, Лесна ,, од Словен Градец Република Словенија.

 • Од 1982 година до 1986 година со Ски Центарот стопанисува Рекреативниот Центар – Пелистер – Нижеполе.
 • Од 1986 – 2001 година со Ски Центарот Копанки стопанисува ,, Детското Одморалиште – Пелистер, под покровителство на Министерството за Труд и Социјала на Република Македонија.
 • Од 2001 година – 2002 година со Ски Центарот Копанки стопанисува Јавното претпријатие ,, Стрежево,, – Битола.
 • Од 2002 година до 2005 година со Ски Центарот Копанки стопанисува Приватното Претпријатие ,, Барни ,, од Битола како концесионер на планинарскиот дом Копанки и ски стазата.
 • Од 2005 година до 2007 година со Ски Ценатарот Копанки стопанисува приватната фирма ,, Грандинг ,, – Скопје.

Периодот од 2006 година до Декември 2011 година е најтешкиот период за Ски Центарот Копанки и за граѓаните и вљубениците на Пелистер, кога Ски Центарот Копанки воопшто не е ставен во функција. Но веќе во почетокот на 2011 година се почуствува потребата некој да застане зад подготовките кои во текот на летото 2010 и 2011 година во голема мера се остварија со поддршка на АД ЕЛЕМ Скопје и нејзините подружници.