ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМ ЗА „ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО РЕСТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО РЕК БИТОЛА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.О5-З45/З од 13.02.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМ ЗА „ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО РЕСТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО РЕК БИТОЛА“…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМ ЗА „ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО РЕСТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО РЕК БИТОЛА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.О5-З45/З од 13.02.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АВТОКАМП ЛИВАДИШТА РАДОЖДА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА11 ДООЕЛ Битола…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РАБОТИ И ИЗГРАДБА НА „СПА ЦЕНТАР ВО ХОТЕЛ МОЛИКА“ ПО СИСТЕМ „ КЛУЧ НА РАКА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-205/З од Зl.01.2024 година) Битола, Јануари

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РАБОТИ И ИЗГРАДБА НА „СПА ЦЕНТАР ВО ХОТЕЛ МОЛИКА“ ПО СИСТЕМ „ КЛУЧ НА РАКА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РАБОТИ И ИЗГРАДБА НА „СПА ЦЕНТАР ВО ХОТЕЛ МОЛИКА“ ПО СИСТЕМ „ КЛУЧ НА РАКА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-205/З од Зl.01.2024 година) Битола, Јануари

Покана за прибирање на понуди за набавка на угостителска опрема за централна кујна во ресторанот за општествена исхрана во РЕК Битола (бр.05-192/3 од 31.01.2024)

Покана за прибирање на понуди за набавка на угостителска опрема за централна кујна во ресторанот за општествена исхрана во РЕК Битола (бр.05-192/3 од 31.01.2024) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди за набавка на угостителска опрема за централна кујна во ресторанот за општествена исхрана во РЕК Битола (бр.05-192/3 од 31.01.2024)

Покана за прибирање на понуди за Адвокатски услуги 05-47/3

Покана за прибирање на понуди за Адвокатски услуги ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (05-47/3) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди за Адвокатски услуги 05-47/3

Покана за прибирање на понуди прехрамбени производи, млеко, риба, зеленчук 05-46/3

Покана за прибирање на понуди прехрамбени производи, млеко, риба, зеленчук ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-46/3) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди прехрамбени производи, млеко, риба, зеленчук 05-46/3

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-1445/3 од 21.12.2023 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-1445/3 од 21.12.2023 година) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-1445/3 од 21.12.2023 година)

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1236/3 од 19.10.2023) – Моторни бензини и дизел горива

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1236/3 од 19.10.2023) - Моторни бензини и…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1236/3 од 19.10.2023) – Моторни бензини и дизел горива

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1235/3 од 19.10.2023) – Екстра лесно и еуродизел гориво

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1235/3 од 19.10.2023) - Екстра лесно и…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1235/3 од 19.10.2023) – Екстра лесно и еуродизел гориво

Покана за прибирање на понуди за набавка на услуги за проектирање изведба и поставување на опрема, материјали, инсталации за осветлување на Ски центарот Копанки со тоалети, ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола (бр.05-1337/3 од 06.10.2023)

Покана за прибирање на понуди за набавка на услуги за проектирање изведба и поставување на опрема, материјали, инсталации за осветлување на Ски центарот Копанки со тоалети, ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди за набавка на услуги за проектирање изведба и поставување на опрема, материјали, инсталации за осветлување на Ски центарот Копанки со тоалети, ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола (бр.05-1337/3 од 06.10.2023)

Покана за прибирање на понуди бр. 05-1282/3 од 06.09.2023 година – Набавка на млеко и млечни производи

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (05-1282/3 од 06.09.2023) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди бр. 05-1282/3 од 06.09.2023 година – Набавка на млеко и млечни производи

Покана за прибирање на понуди – (бр. 05-597/3 од 14.08.2023 година)

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-597/3 од 14.08.2023 година) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – (бр. 05-597/3 од 14.08.2023 година)

Покана за прибирање на понуди – Градежно занатски работи 14.07.2023

Покана за прибирање на понуди за набавка на изведувачки работи за потребите на ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола Избор на изведувач за „Градежно занатски работи во хотел Молика“ Бр 05-606/3 од…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – Градежно занатски работи 14.07.2023

Покана за прибирање на понуди – Ситен инвентар за угостителство и хотелиерство 13.07.2023

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-509/3 од 13.07.2023 година) - Покана…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – Ситен инвентар за угостителство и хотелиерство 13.07.2023

Покана за прибирање на понуди – Телекомуникациски услуги – (бр. 05-589/3 од 12.07.2023 година)

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-589/3 од 12.07.2023 година) - Покана…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – Телекомуникациски услуги – (бр. 05-589/3 од 12.07.2023 година)

Покана за прибирање на понуди – бр. 05-595/3 од 12.07.2023 година

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-595/3 од 12.07.2023 година) - Основни…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – бр. 05-595/3 од 12.07.2023 година

Покана за прибирање на понуди – бр 05-510/3 од 22.06.2023 година

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола - бр 05-510/3 од 22.06.2023 година (отвори…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – бр 05-510/3 од 22.06.2023 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДA – 18.05.2023

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДA ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРT„ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битолa (бр.05-390/2) (отвори пдф...)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДA – 18.05.2023

End of content

No more pages to load