ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – бр.05-721/3 од 10.07.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-721/3 од 10.07.2024 година) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – бр.05-721/3 од 10.07.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – бр.05-720/3 од 10.07.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-720/3 од 10.07.2024 година) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – бр.05-720/3 од 10.07.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Средства за хигиена – (бр.05-579/2 – 22.05.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ Битола (бр.05-579/2 - 22.05.2024) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Средства за хигиена – (бр.05-579/2 – 22.05.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Леб, брашно и бели пецива – (бр.05-569/3 – 22.05.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ Битола (бр.05-569/3 - 22.05.2024 ) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Леб, брашно и бели пецива – (бр.05-569/3 – 22.05.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – месо и преработки на месо (бр.05-578/2 – 22.05.2024 )

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ Битола (бр.05-578/2 - 22.05.2024 ) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – месо и преработки на месо (бр.05-578/2 – 22.05.2024 )

Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) – „Осигурување на имот, каско“ (05-548/3 ОД 29.04.2024)

Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) - За набавка на осигурување на имот, каско, и вработени за потребите на ЕСМ Молика Дооел Битола (05-548/3 ОД 29.04.2024) „Осигурување на имот,…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) – „Осигурување на имот, каско“ (05-548/3 ОД 29.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги за ДДД, санитарни прегледи и анализи – Бр. 05-426/З од 22.04.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ Битола Бр. 05-426/З од…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги за ДДД, санитарни прегледи и анализи – Бр. 05-426/З од 22.04.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Течно гориво ТНГ за плински уреди (05-574/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам, угостителство рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (05-574/2 од 22.04.2024) Течно гориво ТНГ за…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Течно гориво ТНГ за плински уреди (05-574/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Овошје и преработки од овошје (бр.05-570/3 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ Битола (бр.05-570/3 од 22.04.2024 ) Овошје и преработки…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Овошје и преработки од овошје (бр.05-570/3 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Канцелариски материјали за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-571/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр.05-571/2 од 22.04.2024) Канцелариски материјали за потребите…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Канцелариски материјали за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-571/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Гориво за службените возила (05-57З/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам, угостителство рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (05-57З/2 ОД 22.04.2024) Гориво за службените возила…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Гориво за службените возила (05-57З/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ХТЗ ОПРЕМА – за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА – 22.04.2024

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ - ХТЗ ОПРЕМА - за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА - 22.04.2024 ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ХТЗ ОПРЕМА – за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА – 22.04.2024

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-551/3 од 08.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ТАПАЦИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА НАВЛАКИ ВО ХОТЕЛ МОЛИКА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-551/3…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-551/3 од 08.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-494/3 од 01.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЗА ПЛИВАЧКИ БАЗЕН ВО СТРУГА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ Битола ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-494/3 од 01.04.2024 година)

Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) (05-492/3 од 25.03.2024)

ЕСМ МОЛИКА - Друштво за Туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) За набавка на осигурување на имот, каско, и вработени…

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) (05-492/3 од 25.03.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (бр.05-455/З од 04.03.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА" ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-455/3 од 04.03.2024 година) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (бр.05-455/З од 04.03.2024 година)

Покана за прибирање на понуди – (05-392/3 ОД 29.02.2024)

Покана за прибирање на понуди - За набавка на осигурување на имот, каско, и вработени за потребите на ЕСМ Молика Дооел Битола (05-392/3 ОД 29.02.2024) (преземи .PDF)

Коментарите се исклучени на Покана за прибирање на понуди – (05-392/3 ОД 29.02.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМ ЗА „ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО РЕСТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО РЕК БИТОЛА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.О5-З45/З од 13.02.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМ ЗА „ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО РЕСТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО РЕК БИТОЛА“…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМ ЗА „ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО РЕСТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО РЕК БИТОЛА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.О5-З45/З од 13.02.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АВТОКАМП ЛИВАДИШТА РАДОЖДА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА11 ДООЕЛ Битола…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РАБОТИ И ИЗГРАДБА НА „СПА ЦЕНТАР ВО ХОТЕЛ МОЛИКА“ ПО СИСТЕМ „ КЛУЧ НА РАКА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-205/З од Зl.01.2024 година) Битола, Јануари

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РАБОТИ И ИЗГРАДБА НА „СПА ЦЕНТАР ВО ХОТЕЛ МОЛИКА“ ПО СИСТЕМ „ КЛУЧ НА РАКА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА…

Коментарите се исклучени на ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РАБОТИ И ИЗГРАДБА НА „СПА ЦЕНТАР ВО ХОТЕЛ МОЛИКА“ ПО СИСТЕМ „ КЛУЧ НА РАКА“ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-205/З од Зl.01.2024 година) Битола, Јануари

End of content

No more pages to load