You are currently viewing Пријавување – одјавување

Пријавување – одјавување

Пријавувањето на гостите се врши на рецепција преку целиот ден, при што треба да се приложат документи за лична идентификација (лична карта или пасош за странски гости).
Одјавувањето на гостите е до 12 часот.