Бегова Чешма, Национален парк Пелистер   + +389 47 229 406   +389 75 495 725       hmolika@t-home.mk
Пријавување – одјавување

Пријавување – одјавување

Пријавувањето на гостите се врши на рецепција преку целиот ден, при што треба да се приложат документи за лична идентификација (лична карта или пасош за странски гости).
Одјавувањето на гостите е до 12 часот.

Close Menu
%d bloggers like this: