You are currently viewing Други капацитети во Хотел Молика

Други капацитети во Хотел Молика

Во приземјето на хотелот сместени се рецепцијата, аперитив барот, дневниот престој, банкет салата и ресторанот.

Исто така хотелот располага со клуб за разонода (библиотека, видеотека, шах, карти и сл.) детско катче како и просторија за чување на ски опрема.