You are currently viewing Успешен втор ден од тематската конференција „Спортот не прави горди и обединети – Хотел „Молика “, Пелистер, 09.06.2018 година

Успешен втор ден од тематската конференција „Спортот не прави горди и обединети – Хотел „Молика “, Пелистер, 09.06.2018 година

Од 08 до 10 јуни 2018 година, хотел „Молика“ е домаќин на настанот на тема „Спортот не прави горди и обединети”, во организација на Центарот за едукација и менаџмент во спортот ЦЕМС, Агенција за Млади и Спорт на РМ и Агенција за Иселеништво на РМ.
На тематската конференција планирани се дискусии на теми за развој и насоки за унапредување на спортот како и афирмација и унапредување на спортскиот туризам.