You are currently viewing Пешачки и планинарски патеки во Национален парк Пелистер

Пешачки и планинарски патеки во Национален парк Пелистер

Хотелот  Молика претставува уникатна и  живописна природна околина на Пелистер кој ги овозможува нај атрактивните и авантуристичките  доживувања за пешачење и планинарење.

Со задоволство Ви ги презентираме пешачките и планинарските патеки низ Националниот парк Пелистер:

1. Кружна планинанарска патека до врвот Пелистер и назад до хотел Молика

 • Хотел Молика – врв Пелистер – хотел Молика
 • Должина на патеката:21км
 • Време:8,5ч (приближно)
 • Тежина:многу тешко
 • Висински точки на патеката:1420м – 1936м – 2468м – 2542м – 2601м над морска височина, и назад до Молика.
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Планинарски дом “Копанки”   1610м
 • Видиковец   1936м
 • Врв “Стив”   2468м
 • Врв “Илинден”   2542м
 • Врв “Пелистер”   2601м
 • Камењар   2000м
 • Цапарска Пресека   1590м
 • Хотел Молика   1420м
 • Се препорачува за физички здрави, јаки и искусни планинари.

hiking on pelister 01

2. Планинарска патека до Големо Езеро

 • Хотел Молика – Цапарска Пресека  – Мало Езеро – Големо Езеро ,, Планинарски дом ,,Димитар Илиевски – Мурато“
 • Должина на патеката: 16км
 • Време:  8-9ч (приближно)
 • Тежина:  тешко
 • Висински точки на патеката: 1420м – 1590м – 2000м – 2180м – 2220м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Цапарска пресека   1590м
 • Мало Езеро   2150м
 • Големо Езеро (Планинарски дом “Димитар Илиевски – Мурато”)   2218м
 • Се препорачува за физички здрави, јаки и искусни планинари.

hiking on pelister 02

hiking on pelister 3
3. Планинарска патека до ,,Јоргов Камен“

 • Хотел Молика – Копанки – Јоргов Камен – назад до хотел Молика
 • Должина на патеката:   4км
 • Време:   2-3ч (приближно)
 • Тежина:   не многу тешка
 • Висински точки на патеката:   1420м – 1610м – 1744м – 1610м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Копанки   1610м
 • Јоргов Камен   1744м
 • Копанки   1610м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)    1420м
 • Препорачано за сите вљубеници во природата!!

hiking on pelister 03
4. Историска петека од Прва Светска Војна – 1914-1918

 • Хотел Молика – Инфо центар – хотел Молика
 • Должина на патеката:  2,5км
 • Време:  2ч  (приближно)
 • Тежина:  лесно
 • Висински точки на патеката:  1420м – 1350м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Инфо центар – Национален Парк Пелистер   1350м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Се препорачува за сите кои го посетуваат хотел Молика и Националниот парк Пелистер

hiking on pelister 04

istoriska pateka

5. Патека до “Голема Ливада”

 • Хотел Молика – Детско одмаралиште – Мала Ливада – Голема Ливада – Инфо центар на Национален Парк Пелистер – Хотел Молика
 • Должина на патеката:   6км
 • Време:   2-3ч(приближно)
 • Тежина:   не многу тешко
 • Висински точки на патеката:  1420м – 1270м – 1240м – 1187м – 1350м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Детско Одмаралиште   1270м
 • Мала Ливада   1240м
 • Голема Ливада   1187м
 • Назад до Молика
 • Инфо центар на Национален Парк Пелистер   1350м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Се препорачува за сите кои го посетуваат хотел Молика и Националниот парк Пелистер

hiking on pelister 05

6. Патека до “Палиснопје”

 • Хотел Молика – Инфо центар – Палиснопје – Копанки – Хотел Молика
 • Должина на патеката:   7км
 • Време:   3ч(приближно)
 • Тешкотија/тежина:   лесно
 • Висински точки на патеката:    1420м – 1350м – 1400?м – 1610м – 1420м над морска височина
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Инфо центар   1350м
 • Палиснопје   1500м
 • Копанки   1610м
 • Бегова чешма (Хотел Молика)   1420м
 • Се препорачува за сите кои го посетуваат хотел Молика и Националниот парк Пелистер

hiking on pelister 06

Искрено се надеваме дека ќе имаме можност да Ве пречекаме, додека уживате во пешачењето на Пелистер

Хотел Молика
Бегова чешма, Национален Парк Пелистер
Битола, Република Македонија
+ 389 (0)  47 229 406
+389  (0)  75 495 725
+ 389 (0)  47 229 048 ( fax )
email: hmolika@t-home.mk