You are currently viewing Пелистер – виртуелни панорами

Пелистер – виртуелни панорами

Баба планина изобилува со интересни локации кои чекаат да бидат откриени. Кликнете на интерактивните панорами и уживајте во убавините на Националниот Парк Пелистер.

The Baba Mountain has many interesting places that are waiting to be discovered. Click on the interactive panoramas and enjoy in the breathtaking National Park Pelister.

Мало езеро

Црвени Стени

Големо езеро