Бегова Чешма, Национален парк Пелистер   + +389 47 229 406   +389 75 495 725       hmolika@t-home.mk
Пелистер – виртуелни панорами

Пелистер – виртуелни панорами

Баба планина изобилува со интересни локации кои чекаат да бидат откриени. Кликнете на интерактивните панорами и уживајте во убавините на Националниот Парк Пелистер.

The Baba Mountain has many interesting places that are waiting to be discovered. Click on the interactive panoramas and enjoy in the breathtaking National Park Pelister.

Мало езеро

Црвени Стени

Големо езеро

Close Menu
%d bloggers like this: