Бегова Чешма, Национален парк Пелистер   + +389 47 229 406   +389 75 495 725       hmolika@t-home.mk
„Сите за Копанки, Копанки за сите“

„Сите за Копанки, Копанки за сите“

Прва фаза/ расчистување на Домот,
во организација на ПСК „Пелистер“.
09.06.2018 година , Пелистер

 

Close Menu
%d bloggers like this: