Свечено отварање на Платформата „Бегова Чешма“, Копанки - сабота 25.12.2021 во 12.00 ч