You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ХТЗ ОПРЕМА – за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА – 22.04.2024

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ХТЗ ОПРЕМА – за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА – 22.04.2024

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – ХТЗ ОПРЕМА – за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА – 22.04.2024
ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр.05-572/2 )

ХТЗ ОПРЕМА – за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА

(преземи .PDF)