You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Средства за хигиена – (бр.05-579/2 – 22.05.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Средства за хигиена – (бр.05-579/2 – 22.05.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ Битола (бр.05-579/2 – 22.05.2024)

(преземи .PDF)