You are currently viewing Покана за прибирање на понуди прехрамбени производи, млеко, риба, зеленчук 05-46/3

Покана за прибирање на понуди прехрамбени производи, млеко, риба, зеленчук 05-46/3

Покана за прибирање на понуди прехрамбени производи, млеко, риба, зеленчук ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-46/3) (преземи .PDF)