You are currently viewing Покана за прибирање на понуди (повторена постапка)  (05-492/3 од 25.03.2024)

Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) (05-492/3 од 25.03.2024)

ЕСМ МОЛИКА – Друштво за Туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола
Покана за прибирање на понуди (повторена постапка)
За набавка на осигурување на имот, каско, и вработени за потребите на ЕСМ Молика Дооел Битола (05-492/3 од 25.03.2024)

(преземи .PDF)