You are currently viewing Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) – „Осигурување на имот, каско“ (05-548/3 ОД 29.04.2024)

Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) – „Осигурување на имот, каско“ (05-548/3 ОД 29.04.2024)

Покана за прибирање на понуди (повторена постапка) – За набавка на осигурување на имот, каско, и вработени за потребите на ЕСМ Молика
Дооел Битола (05-548/3 ОД 29.04.2024)
„Осигурување на имот, каско“

(преземи .PDF)