You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Канцелариски материјали за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-571/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Канцелариски материјали за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-571/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр.05-571/2 од 22.04.2024)

Канцелариски материјали за потребите на ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА

(преземи .PDF)