You are currently viewing Покана за прибирање на понуди за набавка на услуги за проектирање изведба и поставување на опрема, материјали, инсталации за осветлување на Ски центарот Копанки со тоалети, ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола (бр.05-1337/3 од 06.10.2023)

Покана за прибирање на понуди за набавка на услуги за проектирање изведба и поставување на опрема, материјали, инсталации за осветлување на Ски центарот Копанки со тоалети, ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола (бр.05-1337/3 од 06.10.2023)

Покана за прибирање на понуди за набавка на услуги за проектирање изведба и поставување на опрема, материјали, инсталации за осветлување на Ски центарот Копанки со тоалети, ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола (бр.05-1337/3 од 06.10.2023) (преземи .PDF)