You are currently viewing Покана за прибирање на понуди за набавка на угостителска опрема за централна кујна во ресторанот за општествена исхрана во РЕК Битола (бр.05-192/3 од 31.01.2024)

Покана за прибирање на понуди за набавка на угостителска опрема за централна кујна во ресторанот за општествена исхрана во РЕК Битола (бр.05-192/3 од 31.01.2024)

Покана за прибирање на понуди за набавка на угостителска опрема за централна кујна во ресторанот за општествена исхрана во РЕК Битола (бр.05-192/3 од 31.01.2024)

(преземи .PDF)