You are currently viewing Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1235/3 од 19.10.2023) – Екстра лесно и еуродизел гориво

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1235/3 од 19.10.2023) – Екстра лесно и еуродизел гориво

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола (05-1235/3 од 19.10.2023) – Екстра лесно и еуродизел гориво (преземи .PDF)