You are currently viewing Покана за прибирање на понуди за Адвокатски услуги 05-47/3

Покана за прибирање на понуди за Адвокатски услуги 05-47/3

Покана за прибирање на понуди за Адвокатски услуги ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ БИТОЛА (05-47/3) (преземи .PDF)