You are currently viewing Покана за прибирање на понуди –  Градежно занатски работи 14.07.2023

Покана за прибирање на понуди – Градежно занатски работи 14.07.2023

Покана за прибирање на понуди за набавка на изведувачки работи за потребите на ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола

  • Избор на изведувач за „Градежно занатски работи во хотел Молика“ Бр 05-606/3 од 14.07.2023 година (преземи .PDF)