You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Гориво за службените возила (05-57З/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Гориво за службените возила (05-57З/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам, угостителство рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (05-57З/2 ОД 22.04.2024)

Гориво за службените возила Еуро дизел Д-Е V и Еуросупер 95 со одложено плаќање за период од 2 години.

(преземи .PDF)