You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – бр.05-721/3 од 10.07.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – бр.05-721/3 од 10.07.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-721/3 од 10.07.2024 година)

(преземи .PDF)