You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-551/3 од 08.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-551/3 од 08.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ТАПАЦИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА НАВЛАКИ ВО ХОТЕЛ МОЛИКА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-551/3 од 08.04.2024 година)

(преземи .PDF)