You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-494/3 од 01.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – (бр.05-494/3 од 01.04.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЗА ПЛИВАЧКИ БАЗЕН ВО СТРУГА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ Битола ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА СПОРТ СТРУГА (бр.05-494/3 од 01.04.2024 година)

(преземи .PDF)