You are currently viewing НОВА ГОДИНА 2024 ВО ХОТЕЛ МОЛИКА

НОВА ГОДИНА 2024 ВО ХОТЕЛ МОЛИКА

НОВА ГОДИНА 2024 ВО ХОТЕЛ МОЛИКА

  • 3 дена полн пансион (FB) – 11.750 ден
  • 4 дена полн пансион (FB) – 14.200 ден
  • 5 дена полн пансион (FB) – 17.300 ден